061300 ม.ค.61 น.อ.ธรรมวรรต มาลัยสุขรินทร์ หน.สง.ปชด.ศปชด.กปช.จต. เดินทางไปเป็นเกียรติเป็นประธานพิธีการฝึกอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดน และมอบวุฒิบัตร ประชาชนพื้นที่ ต.ชำรากและ ต.ตะกาง อ.เมือง จ.ตราด ร ศาลาการเปรียญวัดตะกาง ม.2 ต.ตะกาง อ.เมือง จ.ตราด โดยมี นภอ. อ.เมืองตราด พร้อมผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ