010915 พ.ย.60 พล.ร.ต.เกรียงไกร  ศุภมานพ ผอ.ศปชด.กปช.จต. มอบเงินช่วยเหลือให้กับทายาท จ.อ.อุดม ท. ตามระเบียบ กปช.จต. ณ อาคาร ศปชด.ฯ อ.เมือง จ.จันทบุรี