191130 ม.ค.61 พล.ร.ต.เกรียงไกร ศุภมานพ ผอ.ศปชด.กปช.จต. เป็นประธานพิธีปิดการผึกอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดน และมอบวุฒิบัตร พื้นที่ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ณ สำนักสงฆ์ตระกาด บ.ร่วมสุข ม.6 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีส่วนราชการในพื้นที่และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ