181100 ม.ค.61 น.อ.ชัยวัฒน์ คุ้มทิม รอง ผอ.ศปชด.กปช.จต. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมกำลังประชาชนตำบล และมอบวุฒิบัตร พื้นที่ ต.หนองตาคง อ.โปง่น้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยมีหน่วยราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อรับ ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองบอน ม.4 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี