131100 ธ.ค.60 พล.ร.ต.เกรียงไกร ศุภมงคล ผอ.ศปชด.กปช.จต. เป็นประธานการปิดการฝึกโครงการฝึกอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดน และมอบวุฒิบัตร ให้กับประชาชนพื้นที่ ต.แหลมกลัด ณ ศาลาการเปรียญวัดประทุน ม.4 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด