061130 ธ.ค.60 น.อ.ชัยวัฒน์ คุ้มทิม รอง ผอ.ศปชด.กปช.จต.เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดน และมอบวุฒิบัตร ให้กับราฎร ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร จ.ตราด ณ อาคารผู้สูงอายุจังหวัดตราด สาขาตำบลนนทรีย์ จ.ตราด โดย ชป.21 ศปชด.ฯ