กิจกรรมที่สี่สำคัญ
"โครงการสานฝันแบ่งปันความสุข"
การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
การฝึกอบรมประชาชนตำบลชายแดน