011030 ธ.ค.60 ศปชด.กปช.จต. โดย พล.ร.ต.เกรียงไกร ศุภมานพ ผ.อ.ศปชด.ฯ ดำเนินการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ ณ อาคารกลุ่มแม่บ้านค่ายตากสิน อ.เมือง จ.จันทบุรี โดย พล.ร.ท.เชษฐ โกมลฐิติ เป็นผู้มอบทุน
หน้าต่อไป