พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
เข้าสู่เวบไซด์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ทหารกองประจำการ
ศูนย์จัดระบบเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด